Teknik 3: Utbilda i arbetsinsats

Från kursen: Lyckas med distansundervisning

Ge eleven färre riktlinjer och ha istället fler exempel. Och inkludera vad andra elever säger om sitt eget arbete.
Köp medlemskap
Teknik 3: Handled och utbilda i arbetsinsats. Jag läste en artikel av Jeff Bezos, Amazons grundare. Han pekade på en utmaning. Tjänstemän, hans tjänstemän. Ensamma med en unik arbetsuppgift som inte alla andra gör samtidigt. Kan inte på egen hand räkna ut omfattningen av arbetsinsatsen som krävs. Alltså de missbedömer och priset för det är stort. Om de underinvesterar, ja då blir kvaliteten undermålig. Om de överinvesterar, då slösar de med tid som de egentligen behöver till nästa sak. Därför satsar Amazon mycket på det. Att inte bara ge en uppgift, utan även att skicka med all erfarenhet som finns om hur uppgiften har lösts av andra vid tidigare tillfällen. Typ, "här är en presentation du ska göra, den ska bli fem sidor och tidigare presentationer som andra har gjort ser ut såhär." "Det har tagit dem mellan 8 och 12 arbetstimmar och av den tiden var fyra timmar själva slutgranskningen." Det sätter fingret på ett tydligt sätt i den här självstudie-delen av distansstudier. Elever behöver mycket mer vägledning i omfång på arbetsinsats än vad du som lärare tror instinktivt är lagom. Elever är otroligt dåliga på att gissa arbetsinsatsen. I en vanlig skolmiljö triangulerar eleverna sig i ett informationsvakuum. De pratar med varandra hela tiden: "Emilie har lagt sex timmar redan och jag ligger en dag efter henne. Men Kalle har inte börjat men han har det lite lättare än mig så därför måste jag lägga två timmar idag." De står helt utan den möjligheten hemma. För det sker vanligtvis så ostrukturerat i bakgrunden av en dag, så det dyker inte upp i digitala samtal mellan eleverna på plattformar eller chattar. Så du... ... måste fylla det informationsvaccumet. Enklast är att slå två flugor i en smäll och lösa ett annat problem som nästan alltid retade mig på högskolan när jag var lärare där. Avsaknaden av goda exempel på god kvalitet. För på högskolan ville vi lärare alltid att studenterna skulle uppnå en slags grundstandard på allt som text, form, presentationer och inlämningar. För att få det så gav vi riktlinjer inte exempel. Riktlinjer kan vara otroligt ohjälpsamt. Elever behöver istället utsättas för rikligt av exempel på god kvalitet från andra i samma situation som dem. Nu till tekniken: Till alla inlämningsuppgifter, alla egenproduktioner som du ger... ... ge alltid konkreta exempel - gärna tre stycken - på goda representativa inlämningar som andra gjort före dem. Sedan kompletterar du de med värdefull metainformation om arbetet, gärna som en slags miniberättelse: "Här ser du Annas uppsats och hon berättade själv om arbetet. Det tog henne totalt två veckor att göra och då var hon nästan klar efter första veckan men korrespondensen med gruppen tog en vecka till." Gör tre sådana exempel. Fejka om du inte har något.

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Akademi